Ando & Elke in Madagascar

Leef hier met ons mee!

We hebben uw hulp nodig!

Tijdens ons werk in Madagascar zullen we ondersteund worden door de NGO Tearfund. Zij houden onze Sociale Zekerheid in orde in België en voorzien in een leefloon voor ons (om een huis te kunnen huren, de kinderen naar school te kunnen sturen, eten te kopen). Voor het betalen van dit leefloon zijn zij afhankelijk van giften. om ons project leefbaar te houden, hebben we dus sponsors nodig. Indien de sponsoring (maandelijks of eenmalig) 40 Euro of meer bedraagt op jaarbasis, is deze aftrekbaar van de belastingen. Papieren hiervoor worden u automatisch bezorgd via TearFund.

Via sociale kanalen zal er frequent informatie over ons werk beschikbaar worden gesteld. Daarnaast ontvangt wie sponsort, via TearFund, een kwartaal-update via het tijdschrift Topnieuws. Top staat voor Tijdelijk Overzees Personeel.

Wordt jij onze partner in ons werk in Madagascar??

Jullie steun kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van tearfund: BE41 4359 1900 0110, BIC: KREDBEBB met vermelding van Ando & Elke, code 25RD.

%d bloggers liken dit: