Ando & Elke in Madagascar

Leef hier met ons mee!

Het project

Red Island Restoration wil Madagascar (het rode eiland) hersteld zien op het gebied van gezondheid, bossen en hoop.

Gezondheid

Over de ganse wereld zijn er vrouwen die thuis bevallen, alleen en zonder hulp. Soms bevallen ze in centra die onvoldoende materiaal, medicatie of professionelen hebben. In beide gevallen volgen er rampen indien er zich complicaties voordoen: Babies sterven, vrouwen sterven, kinderen worden wees en gezinnen worden verbroken.

In Madagascar is dit niet anders. Hier heeft een vrouw een kans van 1 op 45 dat ze zal sterven tijdens de bevalling. Ter vergelijking: in ontwikkelde landen is die kans 1 op 3800.

Het Sarobidy Maternity Center (SMC) werkt gepassioneerd om dit te veranderen.

In het SMC doorlopen de vrouwen een 12 maand durend programma. Aan de basis van dit programma ligt een vroedkundig model. Dit model is gebaseerd op kwaliteitsvolle medische zorg, mededogen, liefde en het uitbouwen van relaties. We kennen niet enkel de naam van de vrouwen,  maar ook hun verhalen. We huilen met hen, verblijden ons met hen en bidden met hen. We begeleiden hen doorheen hun zwangerschap en geven hen ondersteuning tijdens een veilige bevalling en postpartum periode. We machtigen hen ook met kennis om zorg te kunnen dragen voor hun baby’s.

‘Sarobidy’ betekent kostbaar in het Malagasy. We geloven dat het leven, alsook de familie-eenheid,  kostbaar is. We geloven dat elke vrouw het recht heeft op kwaliteitsvolle en medelevende medische zorg en onderwijs als het gaat om haar zwangerschap, baby, bevalling en de periode na de bevalling.

Een dichtere kijk op SMC

Reeds in de vroege zwangerschap komen vrouwen in ons programma. Wekelijks komen ze naar het Sarobidy Maternity Center waar ze prenatale zorg krijgen alsook labo-onderzoeken, prenatale vitamines, een proteïnerijke snack en onderwijs aangaande zwangerschap, voeding, de aankomende arbeid en bevalling, en algemene reproductieve gezondheid.

img_1540

Ze ontvangen professionele en meelevende ondersteuning tijdens hun arbeid en bevalling.

Na de bevalling, als moeder en kind naar huis gaan, voorzien we thuisvisites gedurende de eerste 10 dagen na de bevalling. In een land waar pospartum zorg niet bestaat voorzien we waardevolle monitoring om: een voortgezette gezondheid te garanderen van moeder en baby; te helpen bij de opstart van een succesvolle borstvoeding en binding tussen moeder en kind; postpartale begeleiding en ondersteuning te bieden.

img_1491

Na herstel thuis, komen moeders en hun baby’s wekelijks terug naar  het Sarobidy Maternity Center om deel uit te maken van ons postpartum- en kind-ontwikkelings-programma. Hier ontvangen moeders voorgezette postpartum zorg en ondersteuning bij de borstvoeding terwijl de baby’s gecontroleerd worden om een gezonde groei- en gewichtstoename te verzekeren. Zoals in het prenatale deel, ontvangen de vrouwen vitamines en proteïnerijke snacks, alsook onderwijs rond borstvoeding, kindzorg, algemene gezondheidszorg, ouderschap en family-planning.

img_1526

Vrouwen studeren af in het center met mollige, borstgevoede baby’s in hun armen, kennis in het hoofd en een diploma in hun handen als hun baby zes maand oud is.

img_2417

Terwijl wij ons uitstrekken naar de vrouwen in de gemeenschap, is het ons verlangen dat deze vrouwen zullen weten dat ook zij ‘sarobidy’ – kostbaar- zijn in de ogen van Christus. Onze pre- en postnatale programma’s leren niet enkel de waarheid mbt onderwijs. Ze leren ook Gods waarheid door woord, daad en gebed.

Bossen

Een fundamentele, al te vaak genegeerde, oorzaak van extreme armoede is de vernietiging van het milieu. In Madagascar is meer dan 90% van de bossen vernietigd (door brand en kappen).

Door het verlies van het bos in het binnenland veranderen de regenpatronen, dalen de grondwaterstanden, erodeert de vruchtbare bovenlaag van de aarde, lijden de gewassen en verandert het levensonderhoud drastisch.

Ook de verdwijning van de mangrove-bossen (bomen of struiken die langs de kust groeien) heeft  een serieuze impact: Ten eerste zijn de dorpen niet langer beschermd tegen verwoestende getijdeschommelingen veroorzaakt door cyclonen; ten tweede verminderen de broedplaatsen voor vissen in de oceaan; ten derde raken benodigdheden om te voorzien in het levensonderhoud, zoals timmerhout voor het bouwen van huizen en kano’s, onbeschikbaar; en ten vierde wordt het hout om te koken extreem duur.

Dit klinkt allemaal negatief en hopeloos, maar er is al een simpele oplossing.

Red Island Restoration heeft een partnerschap aangegaan met eden reforestation projects (zij werken ook in Nepal, Haïti en Ethiopië) om de wortel van het probleem van omgevingsarmoede aan te pakken. Er worden dorpelingen in dienst genomen om bomen te planten en de bossen rondom hun dorpen te herstellen. In 2016 alleen al plantte een groep van honderden mannen en vrouwen met succes 24 miljoen mangrove-bomen langs de noordwest kust. Dit bracht de totale teller van het boomplanten van de voorbije negen jaar op 120 miljoen bomen.

img_6716

Eden Projects startte met de herbebossing in de mangroves. In september 2012 begonnen ze ook met het herplanten van de primaire bossen in het binnenland. Momenteel zijn er 5 kwekerijen die werk bieden aan honderden lokale Malagasy. Ze verzamelen zaden, bevruchten ze en dragen zorg voor de duizenden zaailingen. Als ze er klaar voor zijn, worden de zaailingen in verwoeste landschappen geplant met de bedoeling de bossen te herstellen die zo rijkelijk voorzien voor al wie er in leven.

img_6757

Hoop

Terwijl bossen hersteld worden en werkcreatie plaatsvindt, worden er levens veranderd. Mannen en vrouwen ontvangen voor het eerst een vast inkomen. Daardoor kunnen kinderen naar school worden gestuurd, worden families in staat gesteld om medische zorgen te betalen, kunnen mensen ontsnappen aan de moderne hedendaagse slavernij in de vorm van schulden, en kunnen individuen hun eigen kleine zaakjes opstarten. Families worden uit extreme armoede geheven, moeders en vaders zijn trots omdat ze kunnen voorzien voor hun kinderen en er is hoop voor een betere toekomst. En tot slot worden de mensen, terwijl ze zorg dragen voor de schepping, tot de schepper getrokken.

Het hoofddoel van Red Island Restoration is namelijk de hoop die we vinden in Christus bij de Malagasy mensen te brengen. Ando en ik hebben allebei het voorrecht de vrede te ervaren die het hebben van een relatie met Christus met zich meebrengt. We verlangen ernaar te zien dat de Malagasy diezelfde verlossende hoop mogen ervaren.De overwegende religie in Madagascar is de traditionele voorouderverering. Tot op vandaag volgt 52% van de Malagasy hun traditioneel geloof. 41% omarmt het christendom en 7% volgt de islam. Ondanks het feit dat velen zeggen Christus te volgen, behouden veel Malagasy de traditionele praktijken uit hun animistische cultuur. Animisme is een natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het belangrijkst zijn. Een animist gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten die kunnen huizen in ondermeer bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen. De geesten moeten goed gestemd worden door ze offers te brengen, het houden van rituelen, rituele dansen en het volgen van taboeregels. Deze taboes kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het kan gaan van het niet eten van bepaalde dingen, tot het niet mogen bevallen van tweelingen, tot het niet mogen volgen van Jezus en de bijbel,… We hebben zelf reeds mogen ervaren hoe deze taboes het leven van mensen in de greep houden. Maar we mochten er ook getuige van zijn hoe mensen bevrijd werden van deze gebondenheid als ze Christus werkelijk aanvaardden. God is aan het werk. Hij stort Zijn zegen uit op het werk en de mensen in Madagascar. Mensen horen over Christus: moslims, toverdokters, animisten en naamchristenen. Hij trekt Zijn kinderen naar Zich toe, spreekt waarheid, herstelt gebroken relaties, transformeert levens en regeert in harten!

img_6280

Elke zal als vroedvrouw het team in SMC versterken. Ando zal, doorheen de contacten die hij kan leggen in het herbebossingsproject, verantwoordelijk zijn voor evangelisatiewerk en gemeentestichtend en -ondersteunend werk.

%d bloggers liken dit: